kurallar

admin
Kurallar
Gütfsözlük, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuş, tüm yararlı öğrenci topluluk ve hareketlerini destekleyen; öğrenciler arası samimi bir ortam kurmak başta olmak üzere tıp bilimine, tıp öğrenciliğine ve gazi tıpa faydalı içerik kazandırmayı hedefleyen kolektif, bağımsız ve tarafsız bir içerik platformudur.

Bu platform ve altına inşa edilmiş gütfblog öncelikle tüm Gazi Tıp öğrencilerine destek sunmayı ve okuldaki tüm öğrencilere tarafsız yaklaşmayı kesin olarak garanti eder.

Gütfsözlük ve gütfblog tamamen Gazi Tıp öğrencileri tarafından oluşturulmuştur ve idare edilmektedir. Okul yönetimi ile hiçbir resmi ilişiği bulunmamaktadır. Bununla beraber öğrenciler, hocalarının öneri, tavsiye ve direktiflerine kulak verir; hocalarıyla istişare etme ve ortak içerik üretme hakkını kendine saklı kılar.

Gütfsözlük ve gütfblog platformları; yönetim kadrosu ile birlikte, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve tüm akademik camiasının her türlü direktifine tabi olmakla birlikte adı geçen iki platformda okul idaresine ve akademik üyelerine karşı her türlü hakaret, kara mizah, ironi ve menfi yorum kesin olarak yasaktır ve bu türlü ifadeler hiçbir şekilde kullanılamaz.

Bir üst maddede belirtilen kurala benzer olarak her iki platformda da okul idaresi ve sevkine karşı hiçbir karşıtlığa yer verilemez, manifesto yazılamaz, okul yönetimine karşı organize olunamaz; bu hareketler teklif edilemez ve bahsi açılamaz.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin akademik kadrosu gütfsözlük ve gütfblog idaresi başta olmak üzere tüm kullanıcılarının kesin olarak kırmızı çizgisidir ve okul yönetiminin kararı üzerine söz söylenemez.

Bu kesin kurallardan sonra kullanıcıların ve yazarların uyması gereken kurallar aşağıdaki gibidir:
• Hiçbir öğrenci, hoca ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına alenen ve/veya üstü kapalı şekilde hakaret edilemez, küfür edilemez, aşağılanamaz.
• Site içerisinde hiçbir küfür, argo sözcük, cinsiyetçi ve ırkçı ifade kullanılamaz. Kullanıcıları ayrıştıran, kutuplaştıran ve taraf haline getiren hiçbir ifadeye yer verilemez.
• Hiçbir ideolojik ve siyasi hareketin propagandası yapılamaz, hiçbir ideolojik ve siyasi harekete ve taraflarına hakaret edilemez.
• Gütfsözlük ve gütfblog platformlarının bünyesinde hiçbir öğrencinin ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının özel, ailevi, fikri ve cinsel hayatına dair kısacası hiçbir öğrenci ve/veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının mahremiyetine dair hiçbir şey ifşalanamaz, paylaşılamaz, alay konusu yapılamaz.
• Tüm kullanıcılar birbirine, çevresine, okuluna ve milli/manevi değerlere karşı saygılı olmak mecburiyetindedir.

Bahsi geçen kuralların biri veya birden fazlasının ihlali durumunda içerikler silinebilir, ilgili kullanıcılar banlanabilir.

Bahsi geçen kural ihlalleri okul idaresine şikayet edilip bilgilendirildiği ve okul idaresi kural ihlali yapan kullanıcıların bilgilerini talep ettiği vakitte gerekli bilgiler gütfsözlük ve gütfblog yönetimi olarak sorgusuz sualsiz teslim edilir, sorumluluk kabul edilmez.

Bununla birlikte kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikasında da ifade edildiği gibi, kural ihlali yapılmış olsa bile kişisel veriler okul idaresi haricinde, mağdur kişiyle bile paylaşılmaz, paylaşılamaz.

Kişisel veriler gütfsözlüğün himayesindedir ve tarafsız olarak tüm kullanıcı verilerini saklı tutar. Aynı şekilde bu veriler site yöneticilerinden bile gizli tutulur ve veritabanında saklanır.

Bununla birlikte gütfsözlükte her türlü faydalı içerik paylaşılabilir, eğlenceli diyaloglar kurulabilir, mizah yapılabilir, yararlı konular üzerine tartışılabilir, itiraflarda bulunulabilir. Kısacası ifade edilen kurallar dışında her şey konuşulabilir, yazılabilir ve paylaşılabilir.

Sahip olduğu vizyon gereği gütfsözlük platformunun kendisi için belirlediği kazanımlar ve amaçlar kısaca şunlardır:
• Tıp bilimi ve dersleri adına faydalı bilgi, kaynak ve telif hakkı ihlal etmeden doküman sunmak ve paylaşmak.
• Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi derslerine yönelik yine telif hakkı ihlali yapılmadan bir tıp literatürü oluşturmak ve terim tanımlamaları yapmak.
• Öğrenci grupları ve hareketlerine destek vermek, öğrenciler tarafından düzenlenen her türlü etkinliğe hizmet etmek; duyuru özelliği ile bu faaliyetleri amaç, bağlam, yer ve zaman açıklayarak duyurmak.
• Tıp öğrencileri, asistanları ve hocaları arasında samimi bir ortam kurup fikir alış-verişinde bulunmak.
• Tıp sınavları üzerine açıklayıcı içerik oluşturmak.
• Tıp soruları çözümlemek, açıklamak; tıp konularını konuşup anlatmak.
• Öğrencilerin maddi, sosyal ve manevi alanda birbirine destek olmalarını sağlamak, tespit edildiği taktirde ihtiyacı olan her öğrenciye anonim ve kolektif olarak maddi ve manevi destekte bulunmak.
• Okula ve fakülteye dair konularda asistanların öğrencilere; üst dönemlerin alt dönemlere tecrübelerini aktararak her dönemi, kendinden bir önceki döneme göre daha gelişmiş kılmak ve kümülatif ilerleme sağlamak.
• Tıp fakültelerine ilgili, bu fakülteleri kazanmaya istidadı ve azmi olan lise öğrencilerine tavsiyelerde bulunmak, onlara karşı ulaşılabilir olmak, bu türlü bizden yaşça küçük olan her gence vizyon kazandırıp tıp öğrencilerinin yerinde saymadığını, körelmediğini, her alanda aktif olduklarını gösterebilmek.
• Yaratıcı fikirler dile getirilip bunlar diğer öğrenciler tarafından da beğenildiğinde bunları planlamak ve altını doldurmak, sosyal farkındalık ve sorumluluk projeleri tasarlayıp bunları hayata geçirmek.
• Kültür, sanat, edebiyat, felsefe vb. her türlü tıp dışı alanda özgün içerik oluşturmak; okumaya ve yazmaya teşvik etmek; teknolojiyi başta öğrencilik yaşamı olmak üzere hayatında yararlı amaçla kullanmayı teşvik edip örnek olmak; tıp öğrencilerini gelecekte ülkemize, kültürel kalkınmaya ve milletimizin diğer unsurlarına öncü kılmak, bu amaçla çabalamak.

Yine sahip olduğu vizyon gereği, gütfsözlük ve gütfblog, kısa vadede hedeflediği kazanımları hayata geçirirse diğer tıp fakültelerine açılmayı, yayılmayı; dijital ve/veya basılı her türlü içerikle birlikte tüm Tıp Öğrencilerine sirayet etmeyi kendine hedef kılmıştır.

Daha iyi bir Gazi Tıp, daha iyi bir Tıp öğrenciliği için… Çünkü tıp fakültesi tıptan, tıp öğrencisi ise yalnızca istikbalin doktorundan ibaret değildir. Bizler; çok yakın bir zamanda Hipokrat'tan, İbn-i Sina'dan, Galen'den beri süregelen Prometheus'un meşalesini ve Asklepius'un asasını bir sancak misali devralacak gençler olarak; olduğumuzdan daha fazlası olmak ve olmaya çalışmak mecburiyetindeyiz.

Hala hizmette olan tüm hekimlerimizin manen yanında ve özellikle covid-19 sürecinde hayatını kaybetmiş tüm sağlık çalışanları ve hekimlerimizin huzurunda… Saygı ve minnetle…

son güncelleme: 30.11.2020
neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol