aleksitimi

corpuscavernosum
sözlükte tartışılmış olduğunu gördüm. biraz uzun olacak kusura bakmayın şimdiden.

etimolojik olarak “Duygular İçin Söz Yokluğu” (a=yok, lexis=söz, thymos=duygu) anlamına gelir. kavramsal olarak oturmaya başladığı zamanlarda türkçesi "duygusal sağırlık" olarak önerilmiştir. (aleksitimik bireylerde duygulara karşı yabancılaşmaya ithafen)

kavramsal olarak aleksitimi Duyguları fark etme, tanıma, ayırt etme, ifade etme güçlüğü olarak tanımlanır. tarihsel gelişim olarak başta bazı psikosomatik hastalıklarda görülen belirtileri açıklamak için kullanılmış olsa da güncel çalışmalar bizlere kaygı bozuklukları, somatoform bozukluk, depresyon gibi birçok psikiyatrik rahatsızlıkta sıklıkla görülebileceğini göstermiştir.

günümüzde aleksitiminin kişisel bir eğilim, bazı değişkenler sonucu ortaya çıkan bir durum, hastalık, semptom, bilişsel bozukluk, beceri eksikliği, yetersizlik, nörolojik bir sorun olduğunu ifade eden farklı görüşler vardır. bu nedenle bir bireyde aleksitimi var ya da yok denemez. insanlarda aleksitimik özelliklerin düzeyinden bahsedilebilir. (son çıkarım bana ait. aleksitiminin bir klinik tabloya indirgenebileceğini şahsen düşünmüyorum)

4 kapsamı olduğu düşünülmüş -dördününcünün varlığına katılmıyorum ama kanıta dayalı tıp işte ne yaparsın-
1.Duygularını Tanıma Ve Tanımlama Güçlüğü
2.Bedensel Uyarımlar Ve Duyguları Ayırt Etmede Yetersizlik
3.Hayallerde Azlık, Sınırlı İmgesellik
4.Dışa Dönük Bilişsel Tarz

ufuk açıcı bir kavram, yazmaya yazarım da abartmak istemiyorum ileri okumalar için:
1.Tolmunen T, Heliste M, Lehto SM, Hintikka J, Honkalampi K, Kauhanen J. Stability Of Alexithymia İn The General Population: An 11-year Follow-up. Compr Psychiatry 2011; 52:536-541.
2. Batıgün AD, Büyükşahin A. Aleksitimi: Psikolojik Belirtiler Ve Bağlanma Stilleri. Klinik Psikiyatri Dergisi 2008; 105-114.
3. Paez, D., Basebe, N., Voldoseda, M. (1977). Confrontation: Inhibition, Alexithymia And Health In James W. Pennebaker, Emotion, Disclousure And Health, 2. Edition.
4. Taylor G.J., Bagby, R.M., Parker, J.D.(1991). Alexithymia Construct, A Potential Paradigm For Psychosomatic Medicine”, The Academy Of Psychosomatic Medicine,32 (2), 153-163.
neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol