yenidoğanın respiratuar distres sendromu

objector
Çoğunlukla prematür doğan bebeklerde ortaya çıkan solunum bozukluğudur.

Gebeliğin 28. Haftası doğan bebeklerin yaklaşık %60'ında bu hastalık ortaya çıkar. Erkek cinsiyet, maternal diyabet ve sezaryan doğum ciddi risk faktörleridir. Altında yatan temel patoloji yeterince olgunlaşamayan akciğerlerin yeterli sürfaktan sentezini gerçekleştirememeleridir. Sürfaktan fosfolipitler ve çeşitli proteinlerden oluşan, alveollerdeki tip 2 pnömositler tarafından sentezlenip yenidoğanın ilk nefesinde alveol duvarını kaplayıp yüzey gerilimini azaltan hayati bir maddedir. Sürfaktan yokluğunda alveol kollabe(büzüşme) eğilimindedir. Alveol büzüştüğü için bebek yeterli oksijeni soluyabilmek için daha fazla bir inspiratuar çaba gösterir. Bir süre sonra yorulunca bunu yapamaz ve kalıcı bir atelektazi( alveollerin kapanması) meydana gelir. Bunun sonucunda hipoksi görülür. Alveoler epitel ve kapiller endotellerin hasar görmesiyle birlikte eozinofilik hyalen membran oluşur.

Tedavi olarak ise immatür akciğerin olgunlaşması için erken doğumdan kaçınmak önemli bir koruyucu tedbirdir. Hastalara ekzojen surfaktan verilmesi de birçok hastada iyi sonuçlar vermiştir. Kortikosteroid ilaçlar da surfaktan sentezini arttırarak RSD tedavisinde etkili olur. Tedavide bebeğe ventilasyon ile oksijen verilmesi önemlidir, fakat bunun neticesinde prematüre retinopatisi ve bronkopulmoner displazi denen komplikasyonlar ortaya çıkabilir.
selektor yapan yildiz
Prematürlerde görülen, akciğerde surfaktan eksikliği ile meydana gelen, radyografide "bilateral buzlu cam" görünümü veren ve yenidoğanların "solunum sıkıntısı" ile dünyaya gelmesine sebep olan hastalıktır. Solunum sıkıntısı şu bulguları içerir: takipne, retraksiyonlar, inlemeler, burun kanatlarının solunuma katılımı, siyanoz (sözlüde hocalarımızın sormayı sevdiği bulgulardır).

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol